Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pojmy

11. 3. 2007

Omamné a psychotropní látky:


Omamnými a psychotropními látkami se rozumí takové, které jsou způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.


Množství větší než malé:

Podle § 187a je trestné držet u sebe omamné a psychotropní látky pro vlastvní potřebu v množství větším než malém. Množství OPL je nejasně vymezené a nikde v zákoně se neuvádí jaké vlastně je množství věší než malé. Proto byly stanoveny dvě tabulky s orientačními hodnotami "množství většího než malého".

Tabulka hodnot stanovená pokynem policejního prezidenta:

Druh

Množství větší než malé

Heroin

10 dávek (kus po 100 mg)

Kokain

10 dávek (kus po 50 mg)

Amfetamin

10 dávek (kus po 50 mg)

Metamfetamin (pervitin)

10 dávek (kus po 50 mg)

MDMA (extáze)

10 dávek (kus po 100 mg)

LSD

10 dávek (tripů, kus 50 mikrogramů)

Marihuana

20 cigaret s 1,5 % delta 9 THCObrazekTabulka hodnot stanovená pokynem nejvyšší státní zástupkyně:

Druh

Množství větší než malé
(v gramech)

Větší rozsah
(v gramech)

Heroin

0,15 Heroin HCl
(asi 5 dávek po 30 mg)

1,5 Heroin HCl
(asi 30 dávek po 50 mg)

Morfin

0,3 Morfin HCl (asi 10 dávek po 30 mg)

4,5 Morfin HCl
(asi 45 dávek po 100 mg)

Metadon

0,3
(asi 10 dávek po 30 mg)

4,5(asi 45 dávek po 100 mg)

Kokain

0,25 kokain HCl
(asi 10 dávek po 50 mg)

5 kokain HCl (asi 100 dávek po 50 mg)

THC (marihuana, hašiš)

0,3
(asi 10 dávek po 30 mg)

7,5
(asi 250 dávek po 30 mg)

LSD

0,0005
(asi 10 dávek po 50 mikrog.)

0,006 (asi 120 dávek po 50 mikrog)

MDMA a homology (MDEA, MDA, MDBD)

1 MDMA - base
(asi 10 dávek po 100 mg)

24 MDMA - base (asi 240 dávek po 100 mg)

Amfetamin

0,5 amfetamin - base
(asi 10 dávek po 50 mg)

10 amfetamin - base(asi 200 dávek po 50 mg)

Metamfetamin (pervitin)

0,5
(asi 10 dávek po 50 mg)

10(asi 200 dávek po 50 mg)

Psilocybin (lysohlávky)

0,05
(asi 5 dávek po 10 mg)

3(asi 300 dávek po 10 mg)


Hodnoty z těchto tabulek však nezavazují soudce, kteří jsou při svém rozhodování vázáni pouze zákonem.

Soudní praxe si vyžádala pro svá rozhodnutí potřebu vypracování znaleckých posudků, a to nejen pokud se týče stanovení množství a kvality OPL, ale také pokud se týče množství drogy ve vztahu k individuálním potřebám pachatele v souvislosti s jeho případnou závislostí. Nejvyšší soud ČR při respektování těchto individuálních aspektů závislostí vydal v roce 2000 dva judikáty, kterými vymezil termíny „malé množství“ a „množství větší než malé“ takto:

„Malé množství omamných a psychotropních látek ve smyslu § 187a tr. zák. lze vymezit tak, že se tím rozumí individuálně určená denní dávka omamné nebo psychotropní látky v množství obvyklém pro konkrétní osobu užívající tyto látky, která odpovídá stupni její závislosti na těchto látkách, aniž je způsobilá vážně ohrozit zdraví nebo život této osoby.“

„Za množství větší než malé ve smyslu § 187a odst. 1 trestního zákona je třeba považovat takové množství omamné nebo psychotropní látky nebo jedu, které podle ohrožení vyplývajícího pro život a zdraví lidí ze škodlivosti jednotlivých dávek pětinásobně až desetinásobně převyšuje běžnou jednorázovou dávku průměrného konzumenta.“